trenfrderu
 
 
 

E-Belge Sorgu Borç Sorgulama Kent Rehberi İmar Durumu SANAL TUR


ÇAĞRI MERKEZİ
444 9 244

E-Belge Sorgu Borç Sorgulama Kent Rehberi İmar Durumu SANAL TUR


ÇAĞRI MERKEZİ
0312 837 10 73

E-Belge Sorgu Borç Sorgulama Kent Rehberi İmar Durumu SANAL TUR


ÇAĞRI MERKEZİ
0312 458 89 00

E-Belge Sorgu Borç Sorgulama Kent Rehberi İmar Durumu SANAL TUR


ÇAĞRI MERKEZİ
444 7 195

E-Belge Sorgu Borç Sorgulama Kent Rehberi İmar Durumu SANAL TUR


ÇAĞRI MERKEZİ
444 2552

E-Belge Sorgu Borç Sorgulama Kent Rehberi İmar Durumu SANAL TUR


ÇAĞRI MERKEZİ
0312 485 55 55

E-Belge Sorgu Borç Sorgulama Kent Rehberi İmar Durumu SANAL TUR


ÇAĞRI MERKEZİ
444 39 19

E-Belge Sorgu Borç Sorgulama Kent Rehberi İmar Durumu

Acil Hizmetler Bilgi Hizmetleri E-Belediye Hizmetleri Çevre Hizmetleri

İmar Hizmetleri Kültür HizmetleriSağlık Hizmetleri Sosyal Hizmetler


ÇAĞRI MERKEZİ
153

YOĞUNLUK HARİTASI + KAMERALAR

E-Belge Sorgu Borç Sorgulama Kent Rehberi İmar Durumu SANAL TUR


ÇAĞRI MERKEZİ
444 23 32

 

Loading...
06.03.2008 Kabul Tarih; 22.03.2008 26284 Mükerrer Resmi Gazete Tarihli 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un İlçe Kurulması Başlıklı 1.Madde 24.Esas “Ekli (22) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Sultangazi adıyla İlçe kurulmuştur.” Hükmüne istinaden İlçemiz Sultangazi kurulmuştur.

Sultangazi'deki Başlıca Tarihi Eserler;
Güzelce Su Kemeri : Güzelce Kemeri, Gözlüce Kemeri ya da Cebeciköy Kemeri, İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci mahallesi sınırları içinde kalan tarihî bir su kemeridir. Yüksekliği 29,5; uzunluğu 155 metre olan kemerin altta 8; üstte ise 11 gözü vardır. Kemer duvarları en altta 5,4; üstte ise 2,6 metre kalınlığındadır. Kemer yapımında kesmetaş kullanılmıştır.

Bir Mimar Sinan eseri olan yapı; günümüzde Alibeyköy Barajı’nın havzası içinde kalmış durumdadır. Yaz mevsiminde baraj gölünün sularının çekildiği dönemlerde yakından incelenebilir. Yapıldığı 16. yüzyılın mimarî özelliklerini bozulmadan muhafaza etmeyi başarabilmiştir. Yakın çevresinde yerleşim olmadığı ve hemen hemen yarısına kadar baraj suları içinde kaldığı için günümüzde de tahrip olma tehlikesi asgarî düzeydedir.

Mağlova Su Kemeri (1554-1562) : Mimar Sinan’ın su kemerleri eserlerinin en büyük en özellikli vede en muhteşem eseri Sultangazi sınırları içersindedir.

Sultangazi’de mimar MimarSinan a ait iki kemer vardır, biri Mağlova diğeri Güzelce kemer. Mağlova Kemeri ya da Muallakkemer, Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında İstanbul’da, Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış olan su kemeri. Bugün Sultangazi ilçesi sınırlarında bulunan Cebeci köyü yakınlarındadır. 1563 yılında selden zarar görmüşse de aynı yıl onarılarak eski haline getirilmiştir.

Alibeyköy barajının göl suyu yapıtın dörtte birini kaplamaktadır. Kemer İstanbul’a su taşımaya devam etmektedir. Eser dünya su mimarisinin baş yapıtlarından biri olarak kabul edilir.

Kilise : Sultangazi Cebeci köyü İstanbul Rumlarının yayla evleri ve pazar günü mesire alanıdır, İstanbul  Rumlarının kilisesi vardır, burada hem mesire hemde pazar ayinleri yapılan kilise vardır, kilisede büyük fırınlar vardır, burayı ordusu ile ziyaret eden Mustafa Kemalin ordusuna kilisedeki fırınlarda ekmek yapılıp verilmiştir. Atatürk dönemindeki mübadele nedeni ile bölgedeki Rumlar Yunanistan’a göç etmiş ve Yunanistan’dan buraya göç gelmiştir, mübadeleden sonra kilise kullanılmamış ve yeterince korunmadığından halkın tarihi eşya arama kazılarından dolayı tahrip edilmiştir, şu an metruk ve yıkık durumdadır.

Sultangazi Nirengi Taşları ; Nirengi taşları ölçüm noktalarıdır, yüksek olan tepelerde bulunur, ülkedeki harita alan ölçümleri bu taşlardan ölçülerek sabitlenir, nirengi taşları devlet güvencesindedir, nirengi taşları hiçbir şekilde yerinden oynatılamaz…

Sultangazi nirengi taşları iki tanedir.

Sultangazi şehir parkı ile ekmek fabrikası arasındaki nirengi taşı.

Cebeci köyü doğu tepesindeki yangın kulesi yanındaki nirengi taşı.